THÔNG TIN GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
550.000 đ 495.000 đ
Tổng số lượng: 1 - Tổng trọng lượng: 0g

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN - Vận chuyển từ Cửa hàng

Thông tin thanh toán
Tạm tính : 495.000 đ
Phí vận chuyển (?) : 0 đ
Tổng thành tiền : 495.000 đ

Chọn phương thức thanh toán